Постижения

Визуализация

23 април 2013 г.
26 юли 2013 г.
Визуализация

10 май 2014 г.Визуализация

21 юли 2014 г.Визуализация

06 август 2014 г.Визуализация

20 август 2014 г.Визуализация

15 септември 2014 г.Winner

26 ноември 2014 г.

КФП 248 19 декември - 12 януари 2014г. 
КФП 252 1-31 март 2015г.
Вълшебница на Пастелно

26 април 2015 г.
8 юни 2015 г.август 2015 г.
10 октомври 2015 г.29 ноември 2015 г.


КФП

КФП 283 24 декември - 8 януари 2015г.


20 януари 2016 г.


designer-spotlight-badge
22 Февруари 2016 г.


КФП

КФП 293 1- 14 април 2016г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар